KoJACK WORK I & II (Farsi Version)

مایلید شغلی در آلمان بیابید. اما برای کار در اینجا چکار می توانم بکنم؟ حرفه مناسب من چیست؟
KoJACK-Work به شما کمک می کند پاسخ این پرسش ها را بیابید. این برنامه برای بزرگسالان تهیه شده است و شامل دو بخش متفاوت است.

در KoJACK-Work I ما در مورد چیزهایی می پرسیم که برای هر نوع شغلی در آلمان لازم است. در مجموع 125 سوال، انواع مختلف توانایی ها و دانش ها مورد سوال قرار می گیرد.

KoJACK-Work II شامل سوالات در مورد تجربه، توانایی ها، منافع و انگیزه شما می شود. این بخش نیز شامل 15 زمینه مختلف شغلی است، تا شما در جستجوی خود برای یک شغل از پشتیبانی برخوردار شوید.

با رضایت شما، کارکنان ما نتایج را با شما در میان می گذارند. شما می توانید برای طرح سوال یا دریافت اطلاعات بیشتر با info@bfzonline.de مکاتبه کنید.